Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
8:30 - 16:00
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Doprava

Doručenie tovaru kvalitnou kuriérskou službou Slovak Parcel Service, už od 10,00 EUR

  1. Úvod
  2. Info
  3. Lexikón
Lexikón

voda, plyn, kúrenie

Akumulačná nádrž

Akumulačná nádrž slúži k akumulácii (zhromažďovaniu) prebytočného tepla od jeho zdroja. Zdrojom môžu byť: kotly na tuhé palivo, tepelné čerpadlá, solárne kolektory, krbové vložky atď. Niektoré typy nádrží dovoľujú kombinovať aj zapojenie viacerých zdrojov. Jednoduchšie typy slúžia „len“ na ukladanie tepla vo vykurovacom systéme, pokročilejšie umožnia aj priamy ohrev úžitkovej vody.

Zaradenie akumulačnej nádrže do vykurovacieho systému s kotlom na tuhé palivo prináša množstvo výhod od vyrovnania nerovnomerného výkonu kotla a zvýšenia užívateľského komfortu až po nižšiu spotrebu paliva.

Ekvitermická regulácia

V závislosti od vonkajšej teploty sa automaticky mení teplota vykurovacej vody. Systém pružne a v predstihu reaguje na zmeny teploty. Ak je vonku chladnejšie, teplota vykurovacej vody je vyššia, ak je teplejšie teplota vykurovacej vody sa znižuje. Je vhodná do veľkých otvorených priestorov ako sú priemyselné haly, sály, výrobne a pod.

Emisie

Pri spaľovaní fosílnych palív vznikajú škodlivé plyny ako napríklad oxid uhoľnatý (CO) a oxidy dusíka (NOX). Ich nárast v atmosfére vedie k zhoršovaniu kvality ozónovej vrstvy a je tiež zodpovedný za kyslé dažde.

Kondenzačná technika

Kondenzačná technika využíva teplo získané pri spaľovaní,  ale aj teplo z kondenzácie vodných pár v spalinách. Táto dodatočná energia prechádza potom do kotlovej vody a tak je skoro celá využitá.

Kotol

Zariadenie určené na ohrev vykurovacej vody. Kotol spolu s rozvodmi a radiátormi, prípadne rúrkami v podlahe tvoria vykurovací systém. Moderné kotly sú cenovo relatívne prijateľné. Kvalita a úspornosť týchto zariadení sa stále zvyšuje. Sú v nich osadené tie najmodernejšie technológie, využívajú celú škálu pokrokových technológií od ovládania rôzneho príslušenstva, až po kontrolu zariadenia cez internet pomocou LAN, ako aj prostredníctvom aplikácií Smartphone-ov. Čítajte viac >

Obehové čerpadlo

Najčastejšie používaný typ čerpadla pre cirkuláciu kvapalín v teplovodných vykurovacích systémoch, systémoch studenej vody a klimatizačných zariadeniach. Podľa spôsobu ich umiestnenia sa nazývajú aj ako IN LINE čerpadlá. Vyznačujú sa úspornou a bezhlučnou prevádzkou a s odolnosťou voči vyšším teplotám.

Obnoviteľné zdroje energie

Pod týmto pojmom sa ruzumejú obnoviteľné nefosilné prírodné zdroje energie ako slnečná, veterná a geotermálna energia, energia vody, pôdy a vzduchu (energia prostredia) a v neposlednom rade aj obnoviteľná energia z biomasy.

Palivá

Palivá sú prírodné alebo umelé látky, ktoré po zapálení horia. Iba kvalitné palivá v dostatočnom množstve sa dajú využiť v spaľovacích zariadeniach. Rozdeľujeme ich na tuhé (uhlie, drevo, lignit, koks, brikety, peletky, biomasa, atď), kvapalné (nafta, petrolej, vykurovací olej, atď.) a plynné (zemný plyn, propan-butan, atď.).

Pelety, peletky

Drevné pelety sú tuhým palivom. Vyrábajú sa z pilín a hoblín tvoriacich odpad drevospracujúceho priemyslu. Výroba peliet prebieha bez prídavku syntetických prostriedkov. Surovina je pri vysokom tlaku a teple zhutnená a zlisovaná do malých valčekov s obvyklou veľkosťou priemeru 6 mm. Pelety sa spaľujú v peletyzačných alebo kombinovaných kotloch s horákom na pelety.

Plynové kachle

(kachle, gamatky)

Sú určené na vykurovanie domov, bytov, chát, kancelárií, administratívnych budov, objektov, garáží, dielní bez potreby budovania rozvodného systému teplonosného média a bez potreby komína. Prívod vzduchu a odvod spalín je vedený cez obvodovú stenu vykurovaného objektu, pričom hrúbka steny môže byť do 60 cm (vo výnimočných prípadoch až do 100 cm) alebo do šachty (šachtou je stavebná časť budovy, napr. komín, kanál a pod). Prevádzka plynového konvekčného ohrievača väčšinou nevyžaduje prívod elektrickej energie.
Čítajte viac >

Ponorné čerpadlo

Ponorné čerpadlo slúži k prečerpávaniu kvapalín s malými tlakovými spádmi, pričom elektromotor a čerpadlo tvoria jeden celok ponorený do prečerpávanej kvapaliny.

Splyňovanie, splyňovací kotol

Splyňovanie (inak povedané pyrolýza) je známy termochemický proces, pri ktorom vznikajú horľavé plyny (vodík, oxid uhoľnatý, metán). Splyňovanie sa odohráva v špeciálnych kotloch s obmedzeným prístupom vzduchu, kde nedostatok kyslíka spôsobuje nedokonalé horenie. Plyny, ktoré v tomto procese vzniknú sa môžu využiť ako palivo. Čítajte viac >

Štiepka (drevná)

Vyrába sa pomocou špeciálneho štiepkovača z odpadového dreva, ktoré nie je vhodné na spracovanie. Rozmery štiepky sú približne 20 x 30 x 50 mm.

Teplá úžitková voda (TÚV)

Ohriata voda určená na umývanie, sprchovanie, kúpanie a ďaľšie použitie v domácnosti.

Vykurovacia voda

Voda zohriata v kotle a cirkulujúca vo vykurovacom systéme. Vykurovacia voda privádza teplo získané spálením paliva do radiátorov, rúrok podlahového alebo iného typu vykurovacieho telesa, ktoré zohrievajú vzduch v objekte.

Vykurovacie telesá

(radiátory)

Úlohou vykurovacích telies je dodávať do vykurovaného priestoru teplo v takom množstve a takým spôsobom, aby v ňom bola vytvorená tepelná pohoda. Sú typickými predstaviteľmi konvekčného vykurovania (teplo odovzdávajú prúdením, pričom sa ohrieva vzduch, ktorý odovzdáva teplo okolitým konštrukciám).