Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
8:30 - 16:00
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Doprava

Doručenie tovaru kvalitnou kuriérskou službou Slovak Parcel Service, už od 10,00 EUR

  1. Úvod
  2. Priamo vykurovacie plynové konvektory
Priamo vykurovacie plynové konvektory

(kachle, gamatky)

Sú určené na vykurovanie domov, bytov, chát, kancelárií, administratívnych budov, objektov, garáží a dielní bez potreby budovania rozvodného systému teplonosného média a bez potreby komína. Prívod vzduchu a odvod spalín je cez obvodovú stenu vykurovaného objektu, pričom hrúbka steny môže byť do 60 cm (vo výnimočných prípadoch až do 100 cm) alebo do šachty (šachtou je stavebná časť budovy, napr. komín, kanál a pod). Prevádzka plynového konvekčného ohrievača väčšinou nevyžaduje prívod elektrickej energie.

Podľa spôsobu odvádzania spalín a privádzania spaľovacieho vzduchu (podľa normy STN EN 483) môžu byť zaradené do skupiny zhotovenia: C - uzavretý spotrebič, ktorý odoberá spaľovací vzduch z vonkajšieho priestoru alebo zo spoločnej šachty a od ktorého sa spaliny odvádzajú do vonkajšieho priestoru alebo do spoločnej šachty (šachtou je stavebná časť budovy, napr. komín, kanál a pod). Spaľovací priestor a spalinové cesty spotrebiča sú plynotesne oddelené od priestoru, v ktorom je spotrebič umiestnený alebo B - otvorený spotrebič, ktorý odoberá spaľovací vzduch z priestoru, v ktorom je umiestnený a od ktorého sa spaliny odvádzajú do vonkajšieho priestoru komínom alebo iba dymovodom. (Z tohoto dôvodu nie sú príliš vhodné na vykurovanie miestností určených na spanie.)


Hlavné časti kachlí


Plynový agregát pozostáva z plynového rozvodu, plynovej armatúry, zapaľovacieho horáka a hlavného horáka.
Spaľovacia komora je vyhotovená z oceľového plechu; prípadné praskanie plechu pri chode hlavného horáka, resp. tesne po vypnutí hlavného horáka je z dôvodu dilatačného pnutia materiálu a nemôže byť predmetom pre uplatnenie reklamácie.
Teleso prívodu vzduchu
Dymová rúra
Izolačný plášťVýhody používania


• Úspora plynu 10 až 20% oproti starým ohrievačom!
• Vysoká účinnosť spaľovania až 91%.
• Kvalitné a ekologické spaľovanie.
• Vysoká stabilita zapaľovacieho plameňa.
• Nízka spotreba paliva vzhľadom k možnostiam individuálneho vyregulovania vykurovaných objektov.
• Nízka investícia pri riešení vykurovania objektov.
• Moderné dizajnové riešenia a dlhá životnosť.
• Hygienická prevádzka vzhľadom k uzavretej spaľovacej komore a nasávania vzduchu pre spaľovanie z vonkajšieho priestoru.
• Dokonalé odovzdávanie a prúdenie tepla do miestnosti.
• Plynové armatúry od renomovaných firiem s vysokou presnosťou regulácie.
• Prevádzka s možnosťou automatickej modulácie výkonu.
• Možnosť nastavenia žiadanej priestorovej teploty.
• Rúra odvodu spalín vyrobená z tvrdeného hliníka.
• Pohodlné a jednoduché ovládanie plynovej armatúry.


Dôležité rady a upozornenia


• Oplatí sa preštudovať si návod na obsluhu a údržbu.
• Uvedenie kachlí do prevádzky môže vykonať vždy len odborná firma.
• Nikdy nenechajte deti obsluhovať vykurovacie teleso.
• Veci, ako napr. textilné výrobky nikdy neumiestňujte na spotrebič
• Dbajte na to, aby zápalné materiály neboli umiestnené blízko kachlí.
• Nábytok by nemal byť bližšie než 200 mm od boku kachlí.
• Kachle vyžadujú občasnú obsluhu a dozor.
• Pri uvádzaní vykurovacieho telesa do prevádzky je oprávnená osoba povinná predviesť Vám jeho obsluhu a údržbu a poučiť Vás o bezpečnosti prevádzky.
• Prestavbu na iný druh plynu môže vykonávať len firma na to oprávnená.
• Závady na plynovej časti spotrebiča nikdy neopravujte sami, o opravu požiadajte oprávnenú firmu.
• Pri zistení zápachu plynu uzatvorte kohút prívodu plynu. Kachle je možné znovu používať až po zistení príčiny úniku plynu, po jej odstránení a po dôkladnom vyvetraní miestnosti. Je zakázané skúšanie tesnosti kachlí alebo vyhľadávanie miesta úniku plynu otvoreným ohňom!
• Pri vykonávaní prác (v miestnosti, kde je Vaše vykurovacie teleso umiestnené), ktoré môžu mať za následok zmenu pracovného prostredia je nutné vykurovacie teleso odstaviť, prípadne prispôsobiť jeho prevádzku danému prostrediu. Napríklad pri práci s náterovými hmotami, ktoré uvoľňujú horľavé výpary (lepidlá, laky a pod.), je nutné vykurovacie teleso odstaviť z prevádzky. Obnovenie prevádzky môže nastať až po riadnom vyvetraní miestnosti.
• Pri dlhšom odstavení vykurovacieho telesa mimo prevádzku uzavrite kohút prívodu plynu pred spotrebičom. Pokiaľ je spotrebič mimo prevádzku dlhšie než 3 mesiace, doporučujeme preskúšanie všetkých jeho užívateľských funkcií.
• Kachle čistite vždy až po ich vypnutí a vychladnutí.
• Pred zahájením vykurovacej sezóny doporučujeme zložiť plášť a odstrániť všetky nečistoty z výmenníka tepla a okolo neho.
• Pravidelnou údržbou Vášho vykurovacieho telesa možno predísť prípadným závadám.